петак, 27. јун 2014.

Како да се преиспитаме ДАЛИ МОЖЕМЕ..?

 По подолг временски период па сигурно година дена..., седнувам на мојот некогашен блог , да  стаам некоја чкртка....се што е пишано е зачувано но без додатоците, зошто и како не знам...но како   да е ке се среди...и тоа...
Има многу теми на кој може да се пишува, но бидејки во моментов  сум у филм...
 читам и применувам..од афирмаците  си велам ај, да споделам со вас..
Секојдневие...мачно  и тешко нема за кој, не,борба за  гол живот и  егзистенција, така.да постојано се соочуваме со..стресови...шокови... и најчесто е бег од самот себе си....
Најверојатно секој има издувен вентил , каде што и како....
Мојота разонода е природата...но, некогаш не си во можност...ко, сега па. се вртиш накај пишанот збор...или пак релаксација со Јога...и сл..методи...најубав е ментална хигиена, на умот...
Кога би било така лесно, приитиснеш копче РЕСТарТ, претходно ДЕЛИИТЕ... ваууу..се одново...
Но, сепак постојат методи за репограмирање...


За да се преиспитаме себе си..и нашите уверувања и ставови..ке ви раскажам Зен-прикаската.
Прикаската е за СЛОНОТ ОД ЦИРКУС, донесен, бил заврзан за тенко јаже за еден столб.
Бил младо слонче-младенче.. пробал да се ослободи, но, не успеал, бидејки почуствувал ужасна, болка...и  се така подолго време...
Со тек на времето, Слончето се откажало.
Научил да живее во мал простор, немал кај да се движи, а кога  веке пораснал се откажал од слободата иако...бил доволно СИЛЕН, но нкогаш повеке не пробал, знаејки дека  не може.
Иако се промениле околностите, тој верувал на старото искуство кое не било адекаватно на вистината.
Идентично на тоа се и нашите  уверувања,  кои не врзуваат многу посилно...од било кое..јаже.
 Вообчаено тие се засноваат на минатото...и на искуството од тогаш, не соодветствуваат со сегашноста.
Значи во она што веруваме,  станува наша реалност.
Иако несвесно ние бараме докази да ја потврдиме нашата состојба, но, не пробуваме други методи и можности. Ако веруваме дека сме неспособни, исходот ке биде таков,
односно ке станеме тоа што веруваме дека сме...Не,  бараме нов можности.
Хенри Фор рекол; „ И кога мислиме дека можеме и   кога не можеме..ние мислиме секогаш, дека сме во право“
Не сме објекитвни....па,  како поука од оваа прикаска..мислам дека доволно сфативте  дека, со која метода може да се преиспитате себеси...односно своето уверувања и да направите промени...СВЕСНО..